La Col·lecció Fragments és un projecte editorial dedicat a l’assaig visual que està orientat a investigar al voltant de la història contemporània del País Valencià mitjançant els llenguatges visuals propis del periodisme gràfic.

La seua missió és servir de “banc de proves” per a proposar millors pràctiques i usos del llenguatge visual en contextos informatius i avançar en la construcció de la memòria visual de la nostra història contemporània. Aquesta natura experimental es materialitza en la configuració de la Col·lecció que respon a les característiques següents:

Objecte d’Estudi

La Història Contemporània de la Comunitat Valenciana és l’objecte d’estudi de la Col·lecció, de manera que cadascun dels autors participans s’aproximarà a la nostra realitat d’acord al seu criteri i proposant un assaig centrat en un tema de la seua elecció.

La col·lecció pren així un significat molt més gran que la suma dels treballs publicats, ja que, a més de proposar una lectura de les nostres diferents realitats, conforma un conjunt de significats que poden oferir una visió de la nostra identitat mitjançant el llenguatge visual.

L’eina

L’assaig visual, per les seues qualitats, és una eina ideal per a la investigació al voltant de la nostra història contemporània ja que permet aproximar-se amb llibertat a fets o fenòmens emocionals, socials, polítics, creatius, estètics o tecnològics. De la mateixa manera, és un instrument que permet l’autor defensar la seua pròpia tesi, des d’una posició subjectiva reconeguda, recolzant-se en la força del llenguatge visual.

Els autors

La Beca de Producció Fragments és el mecanisme per a la selecció dels assajos i els autors que conformen el catàleg de la Col·lecció Fragments. L’objecte de la beca és la producció d’un assaig visual d’acord amb els criteris fixats pel projecte editorial.

La Beca es convoca anualment mitjançant una convocatòria pública oberta a la participació de tots aquells que vulguen presentar les seues propostes.

Amb aquesta iniciativa, la Unió de Periodistes Valencians espera formantar la producció qualitativa i la distribució sostenible dels continguts visuals informatius, apujar els estàndars de qualitat en el desenvolupament del periodisme gràfic i fomentar la consideració d’aquest llenguatge com a part de la nostra memòria visual.