La Beca de Producció Fragments és una convocatòria pública amb caràcter anual que fa de mecanisme per a la selecció dels assajos i els autors que formen part de la Col·lecció Fragments. L’objecte de la beca és la realització i producció d’un assaig visual, orientat a investigar al voltant de la història contemporània de la Comunitat Valenciana, d’acord amb els criteris establerts a les bases.

La convocatòria s’obri anualment per a la presentació de propostes entre els mesos de setembre i octubre, i en aquesta primera edició es poden presentar d’acord a allò establert a les bases.

La candidatura guardonada amb la Beca Fragments tindrà dret a la percepció d’una dotació econòmica per a la realització del projecte i a la publicació de l’assaig dins del context de la Col·lecció Fragments, amb el suport de la Unió de Periodistes Valencians i de l’equip de treball del projecte.

Model de projecte

El tipus de projecte proposat és el resultat de combinar un gènere, l’assaig visual, amb una estructura narrativa, el model transmèdia.

S’ha triat l’assaig per la seua capacitat com a eina per a la investigació visual. Aquest format permet aproximar-se a tota mena de fenòmens d’acord a la mateixa subjectivitat i criteri de l’autor.

S’ha triat el model transmèdia perquè proposa una estructura adaptada als nous llenguatges i mitjans de distribució. Desenvolupa el relat a través de mitjans diversos i plataformes de comunicació, tot proposant una història independent per a cada canal amb la qual cosa s’amplia la profunditat i l’abast dels continguts en termes culturals i comercials.

Creiem que aquest pot ser un model professional adient per a l’exercici futur del periodisme gràfic en termes d’independència, rendibilitat econòmica i capacitat de transformació.

Esperit de la Beca de Producció

Aquesta beca, com a part del projecte cultural Fragments, no pretén representar ni premiar les millors pràctiques periodístiques, sinó fer de banc de proves per a investigar la relació entre els llenguatges visuals i els fets informatius i, així, proposar un ús millor de les imatges en contextos informatius i millorar l’exercici del periodisme gràfic.

Atesa aquesta natura de “banc de proves”, no s’estableixen a penes limitacions per a la participació per a l’ús de tècniques, mètodes i mitjans més enllà dels formats establerts a les bases. De la mateixa manera, s’hi han fixat uns criteris de valoració que premien les pràctiques més conscients i equilibrades.

Contingut de la Beca

La dotació econòmica té dues parts: una assignació de 6.000 € en concepte de sou i despeses de realització, i la cobertura del pressupost de producció de les versions publicació i exposició de l’assaig, d’acord amb el pressupost disponible, i fins a un màxim de 7.000 €.

Guanyador

La Unió de Periodistes Valencians ha atorgat al fotògraf valencià Francisco Llop la primera Beca Fragments, amb el compromís i la col·laboració de DKV, per a produir un assaig visual sobre la història contemporània de la Comunitat Valenciana. El jurat, compost per l’historiador de fotografia i especialista en fotollibres, Horacio Hernández, el fotògraf i professor de fotografia, Ricardo Cases, i el periodista gràfic i membre de la Comissió Executiva de la Unió de Periodistes Valencians, Biel Aliño, ha escollit, entre 36 propostes, el projecte de Llop, titulat “el riu invisible” que pretén “ser un tribut al riu Túria, a les històries ancorades en les seues riberes i a la memòria”.