Què és?

La Beca de Producció Fragments és una convocatòria pública amb caràcter anual que fa de mecanisme per a la selecció dels assajos i els autors que formen part de la Col·lecció Fragments. L’objecte de la beca és la realització i producció d’un assaig visual, orientat a investigar al voltant de la història contemporània de la Comunitat Valenciana, d’acord amb els criteris establerts a les bases.

La convocatòria s’obri anualment per a la presentació de propostes.

La candidatura guardonada amb la Beca Fragments tindrà dret a la percepció d’una dotació econòmica per a la realització del projecte i a la publicació de l’assaig dins del context de la Col·lecció Fragments, amb el suport de la Unió de Periodistes Valencians i de l’equip de treball del projecte.

Model de projecte

S’ha triat l’assaig per la seua capacitat com a eina per a la investigació visual. Aquest format permet aproximar-se a tota mena de fenòmens d’acord a la mateixa subjectivitat i criteri de l’autor.

Creiem que aquest pot ser un model professional adient per a l’exercici futur del periodisme gràfic en termes d’independència, rendibilitat econòmica i capacitat de transformació.

Esperit de la Beca de Producció

Aquesta beca, com a part del projecte cultural Fragments, no pretén representar ni premiar les millors pràctiques periodístiques, sinó fer de banc de proves per a investigar la relació entre els llenguatges visuals i els fets informatius i, així, proposar un ús millor de les imatges en contextos informatius i millorar l’exercici del periodisme gràfic.

Atesa aquesta natura de “banc de proves”, no s’estableixen a penes limitacions per a la participació per a l’ús de tècniques, mètodes i mitjans més enllà dels formats establerts a les bases. De la mateixa manera, s’hi han fixat uns criteris de valoració que premien les pràctiques més conscients i equilibrades.

Contingut de la Beca

La dotació econòmica té dues parts: una assignació de 6.000 € en concepte de sou i despeses de realització, i la cobertura del pressupost de producció de les versions publicació i exposició de l’assaig, d’acord amb el pressupost disponible, i fins a un màxim de 7.000 €.

Descarrega les bases ací

Documents d’acceptació de bases: persones físiques, grups de persones, persones jurídiques.

ENVIA LA TEUA PROPOSTA

Pots enviar la teua proposta fins el divendres 22/12/2017 a través del correu electrònic beca@projectefragments.com.

Has d’incloure en el cos de l’email els teus nom, cognoms i telèfon de contacte. A més, has d’adjuntar els següents documents: currículum, portfolis, projecte i document d’acceptació de les bases.