Fragments congrega cada any en la seua programació algunes de les veus més interessants en el panorama del periodisme gràfic. Cadascun dels convidats proposa una activitat dissenyada per al públic especialitzat en fotografia i una altra per al públic general amb la finalitat, d’una banda, de formar al sector professional en les noves tècniques, llenguatges i formes de distribució, i d’altra, facilitar al públic general dinàmiques que els permeten aconseguir una major comprensió d’aquesta disciplina en un context cultural i lúdic.

Cada programació reuneix a professionals de totes les disciplines que participen en el procés de producció del periodisme gràfic (periodistes gràfics, assagistes, editors, redactors, historiadors…) i ens ofereix, a més d’una visió més elevada d’aquesta pràctica, una espècie per a la formació, la difusió i la diversió al voltant de la imatge informativa.